Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 pok. 214 +48 532 99 30 99 contact@startupcityzabrze.pl

Zarezrwuj termin | MedTech MeetUp #33

Zarezrwuj termin | MedTech MeetUp #33

Zapraszamy na kolejne wydarzenie dla ekosystemu startupów medycznych i technologicznych MedTech MeetUp #33, które odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godz. 17:00 w Klubie Biznesowym Areny Zabrze.

▷ Agenda

16:40 Rejestracja
17:00 Przywitanie – Startup Oficer w Zabrzu
17:10 Jakub Kurdybelski, Owner w adapt-e.com – “Możliwości wdrożeniowe do medtechu systemu szkoleniowego stosowanego w lotnictwie i wojskowości” (Zabrze)
17:25 Pytania
17:30 Roksana Strubel, Life Sciences Lawyer, Founder w LEGAL WELL-BEING Kancelaria Adwokacka – “Umowy w branży medtech – kiedy potrzebny jest prawnik w tworzeniu wyrobu medycznego” (WAW)
17:45 Pytania
17:50 Hubert Borecki, Marketing Manager w SimHub – “SimHub – kształtowanie przyszłości opieki zdrowotnej poprzez symulację medyczną” (KRK)
18:05 Pytania
18:10 Karolina Tądel, Digital Health Manager w Novartis Poland – “Wizja szpitali przyszłości i rola współpracy we wdrażaniu zmian” (WAW)
18:25 Pytania
18:30 Przedstawienie się uczestników (imię, nazwa, branża, co robię, czego szukam, 30 sek/os.)
18:50 Pamiątkowe zdjęcie i rozmowy w kuluarach
19:00 Rozmowy w kuluarach
21:00 Zakończenie spotkania

▷ Idea wydarzenia

Celem MedTech Meetup w Zabrzu jest budowanie społeczności na styku biznesu i nauki w zakresie startupów i technologii z obszarów medycyny i pokrewnych

▷ Cele

1. Spotkanie się ludzi z biznesu i nauki.
2. Rozmowy o projektach startupowych (młodych spółkach technologicznych) w oparciu o technologie medyczne i okołomedyczne (sektor HealthTech).

  • HealthTech rozumiemy szeroko – od promocji zdrowego tryby życia, poprzez prewencję, diagnostykę, leczenie, rekonwalescencję i rehabilitację, po opiekę nad osobami starszymi i zapewnienie dobrej jakości życia osobom w każdym wieku i z każdym rodzajem ograniczeń.
  • Branże (szeroko): medtech, foodtech, water, sport, robotics, e-medicine, telemedicine, farmtech, biotech, beauty, etc.

▷ Uczestnicy

  • BIZNES – właściciele i osoby zarządzające firmami
  • NAUKA – pracownicy naukowi zainteresowani technologiami w obszarze medycyny i pokrewnych oraz współpracą z biznesem
  • STATRTUPY – founderzy, CEO, CTO, CMO, CSO, CFO
  • INWESTORZY – instytucjonalni (fundusze i firmy), indywidualni (aniołowie biznesu),
  • TECH-SPECJALIŚCI – inżynierowie zainteresowani rozwojem startupów w medycynie i obszarach powiązanych
  • STUDENCI – kierunki medyczne, biotechnologiczne, prawne, ekonomiczne i inżynierskie
  • WSZYSCY, którym drogi jest temat budowania modeli biznesowych w oparciu o innowacje i technologie

▷ Rejestracja

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy online).

▷ Gospodarz

▷ Partnerzy

▷ Patronat medialny: